Rotatoria met eikapsels in Arcella mitrata

In de bovenstaande afbeeldingen is een radardiertje te zien, samen met 2 eieren van vermoedelijk dat zelfde radardiertje in een Arcella mitrata.

Het puntstaartje van het radardiertje dat binnen in de amoebenschaal ligt is bij enkele foto’s goed te zien. De twee eikapsels ook.

Een en ander heeft het protoplasma van de Arcella verdrongen naar een zijde van de schaal. Het is natuurlijk niet uit te maken of dit een zuiver toeval is, of dat het radardiertje vaker in de schalen van levende Arcellidae haar eieren afzet of achterlaat. Of dit een parasitaire actie is, of een eenvoudig voorbeeld van het radardiertje als commensaal, tijdelijk schuilen binnen de Arcella schaal…

Deze waarneming zijn we niet tegen gekomen in de literatuur vooralsnog. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat Rotatoria passen in de meeste Arcella huisjes, daar die in het algemeen veel platter zijn. Alleen de bolronde schaal van mitrata lijkt daar dus wel een niche te bieden aan passagerende gasten. En difflugia’s zouden goede behuizing kunnen leveren voor parasitaire rotatoria. Inderdaad lijkt dat zo te zijn gezien het internationaal commentaar op deze bevindingen:

Ik poste deze waarnemingen op een forum voor micrografie. Hier de reactie:

It’s true that literature is scarce. However, a few species of rotifer — apart from Ferry’s Proales — are known to parasitize arcellinids: Dicranophorus difflugiarum, Asciaporrecta arcellicola, and A. difflugicola.

The last two were described by Willem de Smet in 2006. He includes some good images, including this one of A. difflugicola:

1756_Asciaporrecta_difflugicola_1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s