mijnvijverecologie

Arcella mitrata in veenplas (pH 4,9)

Advertisements

De Arcella mitrata is een zeldzame huisjes bewonende amoebe, die we aantroffen in een veenmeertje, achter bij paleis Soestdijk. Dat veenmeertje had een pH van 4,9, dat is dus behoorlijk zuur! Deze Arcella is enkele malen in NL waargenomen en beschreven, o.a. door Hoogenraad en De Groot in 1940, en door Ferry Siemersma op enkele plekken waar veenmos aanwezig is. De beschaalde amoebe werd voor het eerst beschreven door Leidy, in 1876.

Hierboven zien we de amoebe met een bovenaanzicht en rechts zien we een van de schijnvoetjes, uit het huisje steken. Deze voetjes noemen we fileuze pseudopodien.

Leidy gaf in 1902 aan dat de door hem beschreven Arcella mitrata misschien dezelfde is die als Arcella costata eerder door Ehrenberg beschreven is,  en als Arcella lohulosa door Carter. Hieronder links een ander exemplaar, iets bruiner (meer ijzeroxide in de schaal), en rechts daarvan de tekening die Leidy maakte van deze Arcella in zijn boek van 1902.

Advertisements

Advertisements